Artikujt


Vizita: 13390

Programet Tona


Gjimnazet tona janë shkolla të mesme të rregullta që punojnë në përputhje me programin mësimor të Republikës së Maqedonisë dhe programin mësimor të Anadollit - gjimnazet e shkencave natyrore nga Turqia dhe të gjuhëve të huaja (Anglisht). Shkollat tona fillore punojnë në përputhje me programin mësimor shtetëror, i cili është plotësuar me gjuhën angleze dhe kompjuterët.

Në shkollat tona mësimi mbahet në katër gjuhë (Maqedonisht, Shqip, Turqisht dhe Anglisht). Ndërkaq, në shkollat fillore mësimi mbahet në tre gjuhë (Maqedonisht, Shqip dhe Turqisht). Arsimi i mesëm zgjat katër vjet. Gjatë vitit të parë në mënyrë intensive mësohen gjuha angleze dhe gjuha turke. Qëllimi ynë është që të mësohen të dy gjuhët dhe ato të mund të përdoren. Nxënësit tanë, gjatë regjistrimeve në universitetet e huaja, arrijnë rezultate shumë të mira gjatë dhënies së provimeve TOEFL, SAT, UTTS, TOMER etj. dhe fitojnë bursa të ndryshme. Për sa u përket rezultateve të arritura, përveç arsimit cilësor, duhet theksuar se një rol të madh ka luajtur edhe aftësia e banorëve të Maqedonisë për të mësuar gjuhë të huaja

 

High School Program
  Class 9. Grade 10. Grade 11. Grade 12. Grade
  Subjects 1. Term 2. Term Regular Science Social Science Social
1 English 16 12 4 3 3 3 3
2 Macedonian 2 2 2 2 2 2 2
3 Turkish 10 9 4 3 3 2 2
4 Mother language 4 4 4 4 4 4 4
5 Mathematics 1 2 6 6 3 5 3
6 Physics - 1 3 4 2 4 2
7 Chemistry - 1 3 3 2 3 2
8 Biology - 1 3 3 2 3 2
9 Computers - 1 2 2 2 2 2
10 History - - 2 2 2 2 2
11 Geography - - 1 1 1 2 2
12 Philosophy - - - - - 3 3
13 Sociology - - - 2 2 - 2
14 Gym   2 2 2 2 2 2 2
15 Music 1 1 - - - - -
16 Law - - - - 2 - 1
17 Economy - - - - 3 - -
18 Management - - - - - - 3
19 Business studies - - - - 2 - -
20 Class lesson 1 1 1 - - - -
  Total lessons 37 37 37 37 37 37 37

 

Primary School Program
Subjects 1. grade 2. grade 3. grade 4. grade Class master
Class number : MK:2 ALB:1 MK:2 ALB:1 MK:1 ALB:1 MK:1 ALB:1
3 3 2 2
Mother Tongue 6 6 6 5 Class Teacher
Maths 4 4 4 4 Class Teacher
English 2 2 3 3 Branch Teacher
English. 8 8 7 2 Branch & Class
Art 2 2 2 2 Class Teacher
Music 2 2 2 2 Branch & Class
Environment 2 3 3 0 Class Teacher
Technical Science 0 0 0 1 Class Teacher
Society 0 0 0 2 Class Teacher
Nature 0 0 0 2 Class Teacher
Gym 3 3 3 3 Branch & Class
Turkish 0 0 0 4 Branş
Macedonian 0 0 0 0 2 Class Teacher
Computers 1 1 1 1 Branch & Class
Class Lesson 0 1 1 1 Class Teacher
Production 0 0 0 1 Class Teacher
Clubs 5 3 2 2 0 Branch & Class
Total: 35 35 35 35 35